God akustikk i betongbygg er et stort og sammensatt fagområde. Det kreves omfattende ekspertise og komplisert måleutstyr for å løse de ulike akustiske utfordringene i for eksempel kontorbygg, boliger eller konsertlokaler.

Som oftest må man bryte opp de innvendige flatene og absorbere noe av lydenergien for å oppnå de akustiske forhold som ønskes i det enkelte lokalet. Harde overflater i rom er en konsekvens av å eksponere termisk masse, for eksempel en betonghimling. Dette gir lang etterklangstid som kan være ugunstig for taletydeligheten i eksempelvis møterom. Tradisjonelt har det vært vanlig å benytte nedsenkede himlinger av mineralull som absorbent i rom med utfordrende krav til akustikk.

En utfordring har vært å kombinere hensyn til akustikk og behov for demping med ønske om eksponering av termisk masse for å redusere energibehovet til kjøling og oppvarming. Dette krever at man ser potensialet i å utnytte vegger, skillevegger, møbler, gulv etc. til akustiske tiltak. Nye bygg har løst dette ved å montere lydabsorbenter hengende vertikalt fra taket. På denne måten kan man oppnå god akustikk samtidig som takflatene i betong kan bidra til termisk treghet i bygget.

På Kilden Teater og Konsertsal i Kristiansand er det brukt akustiske veggelementer i fiberbetong levert av Byggimpuls. På denne måten har de utviklet løsninger som gjør at man i tillegg til støydempingen sikrer overflater som ikke griper forstyrrende inn i det eksisterende arkitektoniske uttrykket.

Se bygget på våre inspirasjonssider og les mer her.

nettsidene til Svensk Betongforening finner du mye godt stoff om lyd, akustikk og lydisolering.