Norsk Belegningsstein har utarbeidet en praktisk håndbok som retter seg mot beskrivende ledd og entreprenører. Boken beskriver hvilke vurderinger og punkter som er nødvendige ved bygging av støttemurer med betongblokker. Håndboken beskriver en del retningslinjer, krav og praksis i Norge. Håndboken er ment som en veiledning, og erstatter ikke entreprenørenes ansvar for utførelsen av arbeidet og konsulentenes ansvar for dimensjonering av støttemurene.

Videre informasjon om prosjektering, dimensjonering, utførelse og vedlikehold finnes på Norsk Belegningsstein sin internettside, www.belegningsstein.info, samt hos de ulike produsentene av betongblokker, og deres egne internettsider og i brosjyrer.