Ved å utnytte mur og betongs termiske treghet, vil man oppnå høyere varmekomfort i bygg og høyere trivsel.

I tillegg til redusert energiforbruk for kjøling og oppvarming i bygg på hhv dag og natt, vil en jevnere temperatur over døgnet øke både trivsel og produktivitet. Det er dessuten påvist mer effektiv læring i skolebygg når det benyttes eksponerte flater av mur eller betong for å holde jevn temperatur og godt inneklima i undervisningslokalene. Se mer om dette på www.byggitegl.no og under temaet «inneklima»