Støyplager kan gå på livet løs. Sjenerende nabo- og trafikkstøy er det man klager mest over i dagens hus. Med skillevegger og etasjeskiller i betong eller mur kombinert med gode trinnlydsdempninger oppfyller man på en enkel måte ikke bare dagens krav, men også morgendagens krav til komfort og støydemping.

Støytiltak

En velfungerende løsning som byggebransjen kan bidra med er å benytte støydempende bygningskonstruksjoner for å skjerme mot støy utenfra. I urbane strøk og der det er mye trafikk, er betong og mur et naturlig og kostnadseffektivt valg for å fjerne støy og skape et godt innemiljø. Boliger i mur og betong gir god lydisolasjon, dette er en av de viktigste trivselsfaktorene i boligbygg

God lavfrekvent isolering er bare praktisk mulig med tunge konstruksjonsmaterialer, slik som for eksempel mur- og betongkonstruksjoner. Lydisolerende konstruksjoner må enten være tunge, stive, massive og tykke eller utføres som dobbeltkonstruksjoner.

Akustikk i betongbygg

God akustikk i betongbygg er et stort og sammensatt fagområde. Det kreves omfattende ekspertise og komplisert måleutstyr for å løse de ulike akustiske utfordringene i for eksempel kontorbygg, boliger eller konsertlokaler.

Som oftest må man bryte opp de innvendige flatene og absorbere noe av lydenergien for å oppnå de akustiske forhold som ønskes i det enkelte lokalet. Harde overflater i rom er en konsekvens av å eksponere termisk masse, for eksempel en betonghimling. Dette gir lang etterklangstid som kan være ugunstig for taletydeligheten i eksempelvis møterom. Tradisjonelt har det vært vanlig å benytte nedsenkede himlinger av mineralull som absorbent i rom med utfordrende krav til akustikk. Les mer her