Vi er stolte av det trygge drikkevannet vårt og tenker ikke så ofte på hvordan det kommer fram til kranen i huset. I alle kommuner finner man dammer i betong som samler regnvann og renseanlegg som sikrer at vannet er rent før det kommer fram til oss.

I hele rørledningsnettet finner vi prosesstrinn som benytter betongkonstruksjoner fordi materialet er rent, holdbart og kan utføres i alle mulige former for å lede vannet dit vi vil ha det.

Når vannet er brukt vil vi ha det bort og behandler det i renseanlegg før det går videre til elv og sjø. I alle disse prosessene inngår betongprodukter i rør, kummer og renseanlegg. Et stadig våtere og villere vær vil sette nye krav til vann- og avløpsanlegg for å håndtere større mengder overvann. Permeable dekker i betong er et eksempel på en ny teknologi som er et viktig verktøy for både offentlige og private byggherrer når de skal bygge framtidens robuste uteanlegg.