Energinasjonen Norge er i praksis bygget på betong. Alle våre moderne vannkraftanlegg er bygget med betong- fra dammer til kraftstasjoner.

Mange av de gigantiske plattformene i Nordsjøen og mottaksanlegg på land er bygget med betong og har bidratt til at norsk betongteknologi har blitt verdensledende på sine felter. Ny vindkraft er i praksis også avhengig av betong for å sikre stabilitet i de høye vindmøllene. Nye bioenergianlegg er også avhengig av betongkonstruksjoner for å bygge sikker energiproduksjon.

Et noe mindre kjent bruksområde for betong er overføringsanleggene for gass fra Norge til Europa. Mange hundre kilometer med gassrør ligger på havbunnen og alle er belagt med betong for å beskytte de mot ytre påkjenninger. Noen av Norges største

 

Foto: By Frankemann (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons