Betong inngår i mange veg- og jernbaneanlegg og sikrer langvarige konstruksjoner med høy sikkerhet og lang levetid. Slike konstruksjoner er enten bygget plasstøpte med bruk av fabrikkbetong eller som prefabrikkerte elementer som monteres på anleggsstedet.

En viktig egenskap med betong er at den er ubrennbar og trygger dermed personell i tilfelle det oppstå brann i kjøretøyer på bru eller i tunnel. Veg og jernbaneanlegg bygges for lange levetider og betongens robusthet er hovedårsaken til at vi ser mange betongkonstruksjoner i anleggskonstruksjoner som skal motstå et stadig våtere og villere klima.

våre inspirasjonssider har vi presentert mange flotte veg- og jernbaneanlegg der betong er benyttet som bærende element både arkitektonisk og konstruksjon. De Nasjonale Turistvegene er gode eksempler på hvordan norsk betongdesign er benyttet for å uttrykke hvordan betong utvikler samfunnet.