Begrepet holdbarhet benyttes oftest om matvarer men bør være like aktuelt for bygg og anlegg.

Bygg utsettes for mer vind og nedbør enn tidligere, ulykkeslaster kan bli mer kritiske når byene bygges høyere og tettere og svekket kommuneøkonomi vil gjøre holdbarhet viktigere når budsjettene skal sys sammen. Selv om vi i dag ikke har en ordning med «best før» når det gjelder bygg, er det likevel flere og flere som blir oppmerksom på utfordringer med nye byggeskikker og trender som ikke har den samme holdbarhet og dermed ikke er like bærekraftige som forutsatt. Dette har vi lært i betongbransjen og holdbarhet er en bærende tråd i alle betongstandarder. For bærekraftens og miljøets skyld.