På alle byggeplasser jobber de kontinuerlig for å øke produktivitet gjennom mer industrialiserte prosesser, prefabrikkering og modulbygging. Målet er ofte å redusere antall timeverk på byggeplass men dette skal jo gjelde hele verdikjeden fra råvare til ferdig bygg.

Betong støpes i dag ofte ved hjelp av pumpe fra bil rett inn i formen og dette er en rask prosess som ikke krever store ressurser. Det benyttes flere timeverk på selve forberedelsen til støping, det vil si formbygging og forskaling. Mer effektive forskalingssystemer og prefabrikkering av armering eller hele betongelementer anses å være de viktigste grepene for å øke produktivitet.