To viktige og anerkjente betongpriser deles ut årlig, Betongtavlen og Betongelementprisen

Betongtavlen

Betongtavlen deles ut av Norsk Betongforening og er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende. Betongtavlen ble instituert etter initiativ fra sivilingeniør Sven Thaulow, som var en drivende kraft i opplysningsarbeidet om betong som materiale, og levende opptatt av at det ble anvendt på best mulig måte. På disse sidene finner du mer informasjon om Betongtavlen og oversikt over tidligere vinnere. Les mer her

Betongelementprisen

Betongelementprisen gis som anerkjennelse for talentfull og god arkitektonisk bruk av betongelementer i et byggverk.  Les mer her