De glade vinnerne av Murverksprisen 2016 strålte om kapp med sola da de mottok plakett, diplomer og blomster som siste post på programmet under Norsk murdag i Oslo 21. april.

Årets vinnerprosjekt er to flerfamiliehus i mørk teglsten i Furulundsveien i Oslo. Boligene er tegnet av det unge arkitektkontoret R21 arkitekter. Husene har flotte murte forblendingsvegger med et variert skyggespill.  Form og plassering er tilpasset omkringliggende bebyggelse, topografi, himmelretninger og utsikt, og teglbygningene er innpasset mellom vakre høye furutrær.

Individuell arkitektur

Utvikler er Black Bricks AS som har som mål å benytte Individuell arkitektur, påkostet standard og materialvalg utover det ordinære. «Vi mener individuell arkitektur har en verdi og vi vil levere hus til de som ønsker noe mer enn et masseprodusert hus» sier Arthur Strand som er styreleder i Black Bricks.

Både utvikler og arkitekt synes å lykkes i å ta fram gode boliger med høy kvalitet. Arkitektkontoret forklarer det slik: «R21 ser alltid arkitekturen i sammenheng med den sosiale, kulturelle, økonomiske, geografiske og miljømessige konteksten den er en del av.

Øvrige viktige bidragsytere som fikk heder og ros var Ruud Entreprenør 1 som entreprenør, TPM BYGG som utførende for murarbeider og Mur Direkte som teglleverandør med teknisk assistanse.

Murverksprisen – høy kvalitet i alle ledd

I en innledning før prisutdelingen påpekte Gisle Nataas, som representerte NAL, hvor viktig det er å ha priser som verdsetter høy kvalitet i alle ledd. Murverksprisen er en av de prisene som henger høyt blant både arkitekter og utførende. Boligprosjektet i Furulundsveien er for øvrig også blant 7 nominerte til Statens Byggeskikkpris 2016 der også fjorårets vinner av Murverksprisen, enebolig Bøe/Møller på Stabekk i Bærum er blant kandidatene. Dette gir klare signaler om at juryen for Murverksprisen gjør en god jobb med å plukke fram de beste kandidatene.

I årets jury er:

Sivilingeniør Ole H. Krokstrand, OK-Partner (juryleder)
Sivilingeniør Preben Jensen, Multiconsult
Ingeniør Mari Flaata, redaktør i tidsskriftet mur+betong
Sivilarkitekt MNAL Gro Eileraas (oppnevnt av NAL)
Sivilarkitekt MNAL Jostein Bjørndal (oppnevnt av NAL)
Vara: Fagansvarlig murmester John Rusvik Johansen, Veidekke Entreprenør

Om Murverksprisen
Murverksprisen er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge med fremragende arkitektur der murverk er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte.
Utdeling av Murverksprisen gjøres i et samarbeid mellom Norske arkitekters landsforbund og Norsk Murforum. Norsk Murforum representerer den norske murbransjen og er en del av bransjeorganet Byggutengrenser.

Norsk murdag 2016
Årets murdag var delt inn i to deler der den første hadde flere presentasjoner rundt temaet «Det grønne skiftet – hvordan skal vi gjøre det bærekraftig». På ettermiddagen var hovedtemaet god teglarkitektur med presentasjon av ut utvalg av de beste murprosjektene.  Murdagen skal være en møteplass for alle som er interessert i mur og murverk. Den skal gi inspirasjon til arkitekter, byggherrer og alle andre som er opptatt av murløsninger. Vi ønsker å vise hva som er mulig å få til i mur. Vi håper skal være et sted hvor folk trives, det er behov for en møteplass hvor vi kan komme sammen en gang i året og treffes, sa Ole Krokstrand som var en av to møteledere. Alle lager et veikart rundt det grønne skiftet, hva betyr det for oss, og hvordan skal vi tilpasse oss dette? Dette er viktig å formidle fortalte Jan Eldegard i Byggutengrenser som ledet formiddagens program.