Det er stor interesse for hvordan man kan benytte betong i utemiljø som byrom, parker og andre utearealer.

Tirsdag 14.mars var auditoriet i den flotte og rehabiliterte Ur-bygningen ved NMBU på Ås fylt med interesserte og aktive studenter som ville vite mer om betong.

Byggutengrenser sammen med bedrifter i betongbransjen, ga de kommende landskapsingeniørene og landskapsarkitektene grunnleggende forståelse av hva som skal til for å produsere miljøvennlig og estetisk flott betong. De fikk innblikk i hva som er egenskapene til betongheller, hva som er belegningsstein og hvordan de skal prosjektere med slike produkter.

Nye innovative løsninger med både vannslukende og NOx-knaskende betongdekker skapte stor oppmerksomhet. Studentene er veldig opptatt av hvordan de så raskt som mulig kan ta disse produktene i bruk. Alle disse løsningene finnes i dag i markedet og det er kun et spørsmål om kompetanseoverføring til de beskrivende leddene i bransjen.

Et stadig mer populært innslag i kommunenes parkprosjekter er å anlegge friområder for uorganisert aktivitet. Skateparker i betong er et sentralt virkemiddel i slike planer og studentene ble inspirert av de som ble vist fra flere ulike steder i Norge.

Arrangementet ved NMBU er et årlig innslag i undervisningen og blir organisert gjennom Byggutengrensers avtale med universitetet.

Programmet for dagen:
Innledende om betong -teknikk, miljøegenskaper og muligheter
Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser

Plasstøpt betong, hvordan oppnå et godt resultat?
Christine Hauck, Veidekke Entreprenør

Innføring i temahefte ”Belegningsstein og heller av betong, en veiledning”
Hva er jordfuktig betong, fugemørtler, drensmørtel og drensbetong og hvordan brukes dette? Rene Kierstein, Stein & Veg Consult

Håndtering av overvann med permeabel belegning. Hva er permeable belegning og hvordan utnytte denne løsningen? Per Møller-Pedersen, Storm Aqua

Hvordan kan betongbelegg redusere NOx-innholdet i byluft?
Jørn Andre Hammer, Asak Miljøstein

Betongparker, hvordan skape aktive uteområder for uorganisert aktivitet? Skateparker bygges i by og bygd- hvordan tilrettelegge for gode parkanlegg. Kenneth W. Stoa, Betongpark AS