Ny kompetanse trengs i eiendomsbransjen. Det er de beste hodene som vil bygge byene våre. De innovative byggene som nå planlegges og oppføres må oppfylle både miljømessige, økonomiske og sosiale behov for framtiden. Bygg skal ha lave klimagassutslipp og lavt energiforbruk. De må svare til brukernes ønsker men også være vedlikeholdsfrie i størst mulig grad og sikre godt innemiljø med hensyn til støy, emisjoner, luftkvalitet og lys.

Dette krever ny kompetanse blant eiendomsutviklere og deres rådgivere. «Dette fordrer en helt ny kunnskap og kompetanse for alle som arbeider med eiendom. Det handler om økonomi og forståelse av de ulike markedene. Men også om byplanlegging og arkitektur, om miljø og grønne løsninger» skriver Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm i en kronikk i Estate Nyheter 16. februar.

KS og Helse- og omsorgsdepartementet la i februar fram en rapport der det kommer frem at cirka halvparten av 13.300 omsorgsboliger og 24.000 institusjonsplasser bygget før 1998 er i brukbar stand, mens rundt 3.500 boliger og 4.500 sykehjemsplasser må saneres – og enda flere tusen trenger store oppgraderinger. Dette skal koste hele 37 milliarder kroner. Hva skjer med de byggene vi oppfører i dag, vil de møte de samme utfordringene?

Gjennom programmet BETONGløftet vil den norske betongbransjen gjennom forbildebygg og -anlegg, vise hvordan bærekraftige og robuste prosjekter også kan bli klimanøytrale, utnytte industrialiserte byggeprosesser og gi lavt vedlikeholdsbehov. Disse prosjektene må være lønnsomme men samtidig også kreve seriøsitet hos deltakerne gjennom krav til kompetanse i alle ledd.

Betongbransjen søker etter de innovative byggherrene som vil bli med på det bærekraftige BETONGløftet. I forbildeprosjektene skal man kombinerer det beste hos mange produktgrupper og gjennom dette vise hvordan betong kan gjøres klimanøytral.