Den moderne betongen er en lang rekke nøye komponerte produkter der egenskapene er tilpasset de ulike anvendelsesområdene de skal benyttes i. Det er stor forskjell i egenskapene om den skal sprøytes som fjellsikring i en vegtunnel eller ekstruderes til hulldekker som kan benyttes i etasjeskille i et kontorbygg.

Det er en rivende utvikling i retning av nye typer betonger basert på sement med lavere miljøbelastninger men samtidig med høy robusthet og lang levetid. Nye designløsninger reduserer materialforbruk pr m2 bygg og det er pekt ut en veg til en klimanøytral betong innen 2030. Forbildeprosjekter med utprøving av slike nye betongløsninger gjennomføres i det nye programmet BETONGløftet – www.betongloftet.no

I brosjyren “Den nye betongen” kan du lese om hvordan man kan velge riktige produkter – i et miljøperspektiv.