Tradisjonelt har energiforbruket i bygg vært knyttet til oppvarming. Etter hvert som bygg blir bedre isolert, vil en stor andel av energibehovet avhenge av byggets kjølebehov.

Dette er en aktuell problemstilling spesielt for industri- og kontorbygg som har mange brukere på dagtid når også soloppvarmingen er størst. Ved å utnytte den termiske massen i eksponerte betongoverflater innvendig i bygget, vil de døgnmessige temperaturskiftningene jevnes ut og redusere behovet for energiforbruk i kjøleanlegg. På denne måten bidrar den termiske tregheten i betong til gode energiegenskaper for bygget i hele levetiden.

Her kan du lese mer om termisk masse

 

Foto: Smykkeskrinet, Utdanningsforbundet, Hans Petter Smeby, Element arkitekter