Personell med riktig kompetanse på riktig plass i prosjektet er en av forutsetningene for å oppnå gode bygg og anlegg.

På universitetene utdannes ingeniører og sivilingeniører med høy kompetanse i ledelse av prosjekter og prosjektering med betong. I betongbransjen er det etablert et godt dokumentert system for formalkompetanse helt fra de som leder arbeidet på byggeplassen ut til sjåfør i betongbilen.

Dette systemet er knyttet sammen av Betongopplæringsrådet som er et faglig samlende organ for betongteknisk grunn- og etterutdanning og arbeider for normering av opplærings- og kompetansedokumentasjon. Betongopplæringsrådet arbeider for et levende, dynamisk og kompetent betongmiljø med riktig kompetansenivå på alle plan. Dette sikrer høy kvalitet på gjennomføringen av betongprosjektene.