Betongbransjen jobber med styrking av seriøsitet– hver dag.

Betong er det viktigste byggematerialet i Norge og benyttes på alle bygge- og anleggsplasser. Når BNL og bedriftene i byggenæringen kontinuerlig jobber med økt seriøsitet, er det en selvfølge at også betongbedriftene støtter denne aktiviteten. Betongbransjen bidrar med å tette muren mot økonomisk kriminalitet, styrke de kompetanseordningene og -kravene som er etablert gjennom Betongopplæringsrådet samt ved å gjennomføre HMS-opplæring i alle ledd.

En seriøs bransje skal vise seg fram med forbildeprosjekter og de beste byggene og anleggene i betong strekker seg etter å vinne den anerkjente prisen Betongtavlen eller Betongelementprisen. De enkelte produksjonsbedriftene i bransjen kjemper i tillegg om å drive så godt og seriøst at de fortjener