Sikkerhet i bygg og anlegg er mer enn det som skjer på byggeplassen.  Det betyr også sikkerhet for de som bor eller arbeider i bygget eller de som kjører på vegen eller tar banen.

Bygg skal motstå brannspredning slik at du kan sove trygt om natten uten å bekymre deg om hva naboen driver med i etasjen under. Bygget eller anlegget skal tåle stadig oftere ekstremnedbør eler vind i orkans styrke og må tåle å stå ute også om natten. Sikkerhet går noen ganger også over i opplevd komfort ved at utvendig støy dempes i konstruksjonen og ikke skaper farlig stress og ødelegger nattesøvn.