Boka Norsk murarkitektur ikke bare en fagbok for arkitekter og arkitektstudenter, men også en inspirasjonsbok til glede for alle som er opptatt av byggekunst i et holdbart materiale.

Norge kan vise til mange praktfulle bygninger i mur, tegnet av noen av landets ledende arkitekter, og mange av disse er presentert her.

Del I omhandler murverket som byggematerial, råmaterial for det som kan bli arkitektur. I denne delen presenteres murverket historisk og kulturelt, men også teknologisk og miljømessig med vekt på grunnleggende konstruksjonsprinsipper.

Del II viser i tekst og bilder murale landmerker, arkitektene og prosessene bak, de fleste norske, men også utenlandske.

Del III inneholder viktige norske murverksbygninger fra nyere tid presentert med tekst, tegninger, detaljer og bilder, også av forband der dette er aktuelt.

Tillegget bakerst i boken presenterer praktisk stoff for den prosjekterende, murmål, murmodul, forband osv.

Redaksjonen besto av:

  • Finn Hakonsen, sivilarkitekt MNAL og førsteamanuensis ved NTNU
  • Einar Dahle, sivilarkitekt MNAL Diplom ETH/SIA, professor ved AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Torben Dahl, arkitekt, lektor og instituttleder ved Institut for Teknologi ved Kunstakademiets Arkitektskole i København
  • Ole H Krokstrand, sivilingeniør,  prosjektleder i Byggutengrenser (Fra 2003-2010).