God lydisolasjon er en viktig for trivselen. Spesielt i urbane strøk og der det er mye trafikk, er betong og mur et naturlig og kostnadseffektivt valg for å fjerne støy og skape et godt innemiljø.

God lavfrekvent lydisolering er bare praktisk mulig med tunge konstruksjonsmaterialer, slik som for eksempel mur- og betongkonstruksjoner. Lydisolerende konstruksjoner må enten være tunge, stive, massive og tykke eller utføres som dobbeltkonstruksjoner.

Boliger i mur og betong gir god lydisolasjon, dette er en av de viktigste trivselsfaktorene i boligbygg.

En fordobling av massen (flatevekt) vil gi en forbedring på 6 dB i lydisolasjon (lyd som forplanter seg gjennom luft)

Lydisolerende egenskaper økes med flatevekt opp til en naturlig økonomisk grenseverdi. Over denne grensen vil det være naturlig å se på en kombinasjonsløsning (dobbeltkonstruksjon).

Bygninger skal beskyttes mot støy som oppstår ved forventet bruk av bygningen, og det stilles krav til:

  • Isolasjon mot luftlyd
  • Demping av trinnlyd (lyd forplantet gjennom konstruksjonsmaterialet)
  • Lydabsorpsjon (etterklang)
  • Skjerming av støy fra tekniske installasjoner
  • Utendørs støy

Mur og betong skjermer spesielt godt mot luftlyd og støy utenfra, betydelig bedre enn for lette fasadematerialer.

Les mer om støydemping her.