Hva er et miljøvennlig byggemateriale?

Hvordan skal ulike byggematerialers miljøegenskaper vurderes opp mot hverandre? Hva skal man vektlegge tyngst? Og hva betyr mindre i det store miljøregnskapet?
Ulike fagmiljøer kan ha ulike oppfatninger, men de fleste er enige om at det er i bruksfasen et bygg forbruker mest energi
og belaster miljøet mest. Produksjonsfasen utgjør ofte mindre enn 10% av den totale miljøbelastningen. Mur- og betongmaterialene er ganske riktig energikrevende i produksjonsprosessen. Men på grunn av lang brukstid, kommer de tunge materialene likevel svært godt ut i en livsløpsbetraktning.
De har lang levetid, krever lite vedlikehold, er fukt- og råtebestandige, brenner ikke og har et stort gjenbrukspotensiale. I tillegg kan riktig utnyttelse av de tunge materialenes termiske egenskaper gi en betydelig reduksjon av byggets energibehov i driftsfasen.
Det finnes bare én fornuftig måte å vurdere byggematerialers miljøegenskaper på, nemlig å ta hensyn til hele livsløpet. Det er nettopp i det perspektivet at mur og betong fremstår som et svært godt valg for den som vil bygge og drifte et bygg miljøvennlig.
Brosjyren Miljø, mur og betong er utgitt av Byggutengrensr på vegne av mur og betongbransjen og kan lastes ned under.