I norsk byggetradisjon har det vært vanlig å benytte lette bindingsverkskonstruksjoner ved bygging av våtrom. Det store omfanget av våtromskader har demonstrert behovet for fuktbestandige løsninger og materialer.

I tidskriftet mur+betong som  presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk finner du de to tekniske artiklene:

Begge disse artiklene er basert på Murkatalogens anvisn. P15 Våtrom i mur og betong av siviling. Arne Nesje, SINTEF/Byggkeramikkforeningen og siviling. Ole H. Krokstrand