Veilederen «Sjekk brannveggen»  gir en grunnleggende innføring i krav som stilles til brannvegger og typiske feil.

En korrekt utført brannvegg kan ikke hindre at en brann oppstår, men den kan begrense skadene ved brann. Dette betyr at menneskeliv og store verdier kan reddes.
Det er bred enighet i samfunnet om at brannvegger i mur eller betong er med på å redde store verdier og øke sikkerhet mot brannspredning. Dette er årsaken til at flere organisasjoner og direktorater har gått sammen om arbeidet med å lage en ny utgave av trykksaken.

«Sjekk brannveggen» er utviklet i et samarbeid mellom Brannvernsamarbeidet Mur og Betong, Direktoratet for byggkvalitet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Finans Norge, If , Sparebank1, Gjensidige, Tryg og Norsk brannvernforening