Vi leser nå stadig oftere om det såkalte grønne skiftet. Spesielt har det blitt aktuelt etter resultatet fra siste valg i september. Etter å ha deltatt på Statens vegvesens Teknologidager i Trondheim 22. – 23. september ser vi at det grønne skiftet også har en klar farge av blått og rødt.

Dette har ikke med politiske blokker å gjøre – snarere de samfunnsutfordringene vi står midt oppe i, sammen med fokuset på bærekraft og miljø.

Vannet som er symbolisert med det blå, farger bokstavelig talt de fleste av utfordringene vi møter i bygge- og anleggsbransjen. Dette gjelder de spektakulære fjordkrysningene vi stå framfor i forbindelse med E39 men også det stadig villere været med regn, flom og skred. Det grønne skiftet skal altså ikke kun tenke på reduksjon av klimagasser og generelt bedre miljøegenskaper med det vi bygger. Det skal også ta høyde for at samfunnet skal bygges enda mer robust for å motstå de nye utfordringene som naturen byr på – selv om vi er dyktige på å forbedre miljøegenskapene med det vi bygger og forbruker.

På en annen konferanse som ble arrangert av Miljødirektoratet i Oslo 22. september, ble utfordringene med klimaendringer klart belyst i rapporten «Klima i Norge i 2100». På konferansen ble det blant annet ropt et varsko fra NVE til kommunene om at de vil bruke innsigelsesretten dersom kommunene tillater bygging som ikke er klimatilpasset og bokstavelig tar høyde for mer vann. Håndtering av flom og overvann er en forutsetning for et bærekraftig samfunn og må adresseres parallelt med miljøforbedringer. Det er altså et klart blå-grønt skifte vi ser konturene av.

Den røde fare er også en ubehagelig virkelighet som vi må bære med oss i samfunnsbyggingen. To alvorlige tunnelbranner har i det siste minnet oss om hvor sårbare vi er i store infrastruktur-prosjekter. Etter hvert som både bygg- og anleggskonstruksjoner blir stadig mer spektakulære og høyere, dypere og lengre, tar vi også som selvfølge at konstruksjonene er mer robuste mot ulykker enn de vi har hatt tidligere.

Byene våre skal gjøres grønnere ved at bygging skal skje tettere og høyere rundt trafikknutepunkter tilrettelagt for offentlig kommunikasjon. Dette betyr høyere tetthet av mennesker og stor sårbarhet mot uhell og ulykker dersom ikke planene legger inn høyere samfunnssikkerhet.

En annen rød fare er det økonomiske aspektet i bærekraft. Samfunnet må bygges med lavere vedlikeholdsbehov enn til nå. Bygg- og anleggskonstruksjoner skal vare i minst 100 år og det vil være små ressurser til vedlikehold i denne levetiden- spesielt i offentlige og kommunale bygg og i infrastruktur. Det grønne skiftet har altså en rød fare som må håndteres parallelt.

Det grønne skiftet kommer – med en innramming av blått og rødt!

Jan Eldegard, Byggutengrenser

25/9/2015