Alle liker forbedringer, ja de aller fleste liker faktisk også innovasjon. Mange har etterlyst innovasjon i byggenæringen, og jeg leser jevnlig at det etterlyses mer nytenking og flere innovative produkter og prosesser. Hva er det med disse menneskene, tenker jeg. Ser de ikke alt det fantastiske som skjer ute i leverandørmarkedet og på byggeplassene?

Vi som jobber i mur og betongbransjen ser daglig nye typer betong som nærmest støper seg selv, murblokker som mures så raskt at man nesten ikke kan stoppe i tide, lavkarbonbetonger som bistår kloden vår i kli-mautfordringene og produkter som bruker store meng-der avfall som råmaterialer. Jeg tenker mye på hvorfor samfunnet ikke er klar over de mange innovasjonene som kontinuerlig skapes i byggenæringen. Kan det ha noe med at vi bruker et for komplisert stammespråk? Noen eksempler er utviklingen av det vi kaller selv-komprimerende betong eller utnyttelse av maskinsand. Disse innovasjonene lyder nok ganske gresk for folk utenfor vår egen bransje.

Vi skulle nok ha kommunisert hvordan bruk av selvkomprimerende betong reduserer timeforbruk på byggeplass og bidrar til høyere produktivitet, mindre belastninger på arbeideren og estetisk flotte betong-overflater. Det vi kaller maskinsand sikrer i praksis at norske byggeplasser kan utnytte lokalt produserte råvarer. Vi skulle nok ha presentert hvor effektivt dette reduserer klimagassutslippene ved at miljøbelastninger fra transport er lave.
Betongelementer har i mange år vært et godt eksempel på en miljø- og kostnadseffektiv løsning som stadig er under utvikling i retning av mer effektive knutepunkt-løsninger, mer effektiv utnyttelse av betongens egen-skaper med redusert materialforbruk, høy bæreevne og fleksibel prosjektering. Dette sikrer rask byggetid og høy arealeffektivitet for byggets brukere. Vi burde vært enda klarere på hvordan betongelementer kan redusere både byggekostnader og klimagassutslipp når de innovative løsningene blir utnyttet.

Ofte blir uttrykk som industrialisering og produktivitetsforbedring automatisk knyttet til prefabrikasjon av bygningsmoduler. Dette er ikke alltid korrekt. Et eksempel er kortreiste leveranser av ferdigbetong fra høyteknologiske fabrikker direkte inn på byggeplass. Dette utnytter avanserte «just-in-time-løsninger» med et produkt som er en ekstrem ferskvare og som leveres uten generering av avfall på byggeplass. Vi skulle nok snakket klarere om hvordan betong og effektive støpeløsninger kan bidra til høy produktivitet i bygge-prosessen.
Andre nyvinninger som er ukjente utenfor egen bransje er roboter som murer tegl, 3D-printing av betonghus og hurtigherdende lim i murarbeider. Byggutengrenser setter lys på de innovasjonene som skjer i mur og betong. Derfor skal vi løfte fram de gode løsningene og presentere nytten for brukerne og samfunnet. Vi må utvide stammespråket vårt, slik at det også inkluderer ord som andre forstår og produk-tegenskaper som andre kan se nytten av. Den viktigste innovasjonen er kanskje å presentere nyvinningene slik de skulle ha blitt servert, som kreative og kostnadsef-fektive løsninger for kunden og brukeren – ikke bare som et teknologisprang for oss selv.
Vi er stolte av innovasjonen i mur og betongbransjen, vi skal forbedre serveringen av de mange mulighetene og vi skal klargjøre stammespråket.

Jan Eldegard, Byggutengrenser, august 2015

(Foto: Adobe stock)