NLA Rogaland og Byggutengrenser inviterte i mai 2017 til temakveld med en rekke spennende og lærerike foredrag om bruk av betong.

 

Utdrag fra kveldens program:

  • Innledning: “Hvordan vil betongen endre seg i det grønne skiftet?” Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser
  • “Klimatilpasning av utearealer – overvannshåndtering i et klima i endring” Per Møller-Pedersen, Storm Aqua
  • “Innovativ betongbruk – slik kan arkitekten bidra” Jan Arvid Johansen, Block Berge Bygg
  • “Dette trenger arkitekten for å ta i bruk den nye betongen”, oppsummering og spørsmål.

Byggutengrenser arrangerer i samarbeid med forskjellige aktører seminarer på flere steder i Norge for arkitekter og andre som er interessert i betong og arkitektur. Dette er både heldagsseminarer og kortere samlinger på 2-4 timer på ettermiddag/kveld. Ta kontakt om du har spørsmål vedrørende temakvelden.