Byggutengrenser og BETONGstudio har tatt initiativet til en veiledning for arkitekter og rådgivende ingeniører for å sikre bedre kvalitet og forutsigbarhet på synlige betongoverflater.

Bruk av eksponert betong som arkitektonisk virkemiddel er i vinden. Fra tid til annen blir imidlertid kanskje ikke sluttresultatet helt slik man forventet seg det. Årsakene kan være mange. Gjennom boken “Betongoverflater” har Byggutengrenser forsøkt å bidra til økt kunnskap på området, men vi opplever at det er stor usikkerhet omkring hvordan man skal beskrive den betongoverflaten man ønsker seg.

Denne anvisningen er derfor tenkt som et bidrag i denne sammenheng. Vi forklarer prosessen for utformingen av beskrivelsestekstene og vi presenterer noen viktige huskeregler i det vi kaller
for 8 bud for en vellykket betongoverflate. Anvisningen er utformet med tanke på plasstøpt betong, men kan med små justeringer også anvendes ved beskrivelse av overflaten på betongelementer

Disse dokumentene vil bli oppdatert ved behov, og vi tar gjerne imot innspill.

Anvisningen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av:
– Snorre Larsen, Dr. techn. Kristoffer Apeland AS
– Steinar Helland, Skanska Norge AS
– Vidar Knutsen, Element arkitekter AS
– Benedikte Thallaug Wedset, BETONGstudio
– Ole H Krokstrand, OK-Partner