Ved å utnytte de tunge materialers termiske masse er det mulig å oppnå hele 15% besparelse på energien for oppvarming og hele 40% av kjøleenergien i næringsbygg. Ja, man kan sågar droppe hele kjøleanlegget. Spart energi er spart miljøbelastning og CO2-utslipp.

Termisk masse beskriver en bygnings evne til å absorbere energi, oppbevare den, og frigi den på et senere tidspunkt.

En termisk tung konstruksjon virker som et energireservoar i forhold til de rom konstruksjonen er eksponert mot. Energireservoarets egenskaper i forhold til rommet avhenger av:

  • Evnen det har til å holde på varme (varmekapasitet)
  • Evnen det har til å lede varme (konduktivitet)
  • ƒHvordan dets varmekapasitet og konduktivitet harmonerer med døgnsyklusen til ytre påvirkninger av rommet

Les også om termisk masse i brosjyren til Miljøkomiteen i Norsk Betongforening – Visste du dette om betong og miljø? 

Video om hvorledes man kan utnytte varmelagringsevnen eller den termiske masse

Termisk masse og klimatisering av bygninger – en oversikt tilrettelagt for byggherrer,arkitekter og rådgivende ingeniører

Termisk masse er for mange et ukjent begrep. Varmelagringsevne er nok langt bedre kjent. Men hva er det, og hvordan kan man utnytte denne egenskapen hos de tunge byggematerialene?

I denne trykksaken forsøker vi å forklare prinsippene og mulighetene som ligger i utnyttelsen av mur og betongs varmelagringsevne både for å spare enrgi til oppvarming og til kjøling.

Foto: Smykkeskrinet – Hans Petter Smeby/Element Arkitekte