Norsk Belegningsstein som er en arbeidsgruppe under Byggutengrenser, har jobbet fram løsninger med permeable industridekker i betong som slipper gjennom – og fordrøyer regnvann. Dette er et viktig tiltak for å tilpasse uteområder til stadig heftigere regnvær og for å avlaste allerede høyt påkjente overvannsystemer.

Slike løsninger er i mange år benyttet i utlandet men her i Norge ble metoden introdusert for få år siden. Disse industridekkene motstår høy trafikkbelastning samtidig som de har stor kapasitet til å slippe gjennom vann. Det er viktig at slike dekker opprettholder permeabiliteten over mange år og at ikke finstoffer eller organisk materiale tetter dekket. Fordelen med blågrønne dekker av betongstein er at vannet dreneres gjennom relativt grove fugemasser som er lagt mellom spesialdesignede stein. Etter noen år kan denne fugemassen suges opp og erstattes med ny og ren masse slik at permeabiliteten opprettholdes.

Det er laget flere pilotprosjekter med slike blågrønne betongdekker i Norge og i oktober 2015 ble det gjennomført en demonstrasjon på ett av disse.

Det er laget to videoer som viser egenskapene til industridekket som har vært i bruk i 15 måneder ved bussgarasjen til Brakar ved Drammen.

Les mer om Norsk Belegningsstein og permeable betongdekker her

Gå til: Mer om sikkerhet – Klimatilpassing