Ved hjelp av grafisk betong kan du skape en bygning med ditt helt eget særpreg. Grafisk betong er en metode for å overføre grafiske mønstre til et betongelement til bruk på på fasader, inngangspartier og innvendige vegger.

Denne prosessen gir deg store muligheter når det gjelder å sette ditt  eget preg på et bygg eller en fasade.  Se flere eksempler på bygg med grafisk betong på disse sidene.

Hva er grafisk betong?

Grafisk betong er en form for partiell frileggning som er særlig egnet for å sette et arkitektonisk særpreg. Man kan overføre et mønster, en tekst, en logo eller et foto til en betongoverflate ved bruk av såkalt grafisk betong. Streker eller eventuelt punktene i rasteret til et foto overføres til tilsvarende punkter med retarder på store ark av kraftig papir som så legges
i bunnen av støpeformen. Etter støping, avforskaling og spyling av den ferske betongflaten gir retarderpunktene tilsvarende frilegging av elementoverflaten. Kontrasten oppstår ved forskjellen i tekstur og kulør mellom den upåvirkede betongflaten og det underliggende, frilagte tilslaget, med muligheter for variasjon når det gjelder både frileggingsdybde og størrelsen på flaten. Frileggingsdybden, som normalt er på 1–2 mm og maksimalt 3–4 mm, må ses i forhold til det frilagte tilslagsmaterialets gradering. Produksjonsmetoden gjøres fortrinnsvis på horisontale flater og egner seg derfor best ved prefabrikasjon. (Kilde: Betongoverflater)

I boka Betongoverflater finner du mange eksempler på muligheter med betong når det gjelder, utrykk, form og farge.

Nyttige lenker:

Foto: Graphic Concrete