Vannet har den siste uka strømmet både i øst og i vest og skadet bygg og infrastruktur.

For å finansiere kommunenes utfordringer med å takle økende mengder overvann, er et eget overvannsgebyr på trappene.

Det er et offentlig utvalg som foreslår eget overvannsgebyr i utredningen «overvann i byer og tettsteder». Saken ligger nå i Klima- og miljødepartementet for oppfølging. Et overvannsgebyr kommer i tillegg til dagens vann- og avløpsgebyr eller ved at utgifter til overvann skilles fra avløpsgebyret. Dette gjør at byggherrer som ikke ivaretar overvann på en sikker måte kan få en stor ekstraregning.

I tillegg til mer tradisjonelle drenerings- og avløpssystemer har betongbransjen utviklet nye drenerende dekkeløsninger som reduserer flomfare. Slike drenerende dekker blir allerede benyttet som supplerende løsninger for å redusere kostnader for overvannshåndtering. Norsk Belegningsstein som er en arbeidsgruppe under Byggutengrenser, har utarbeidet veiledere som beskriver hvordan permeable industridekker fungerer og hvordan de skal prosjekteres og driftes.

Veilederne kan lastes ned på belegningsstein.info

Byggutengrenser har laget en kort video som viser resultatet av et konstruert «monsterregn» i Drammen. Videoen kan du se her

Foto: Karl Brenaas