Miljøkomiteen i Norsk Betongforening har laget en kortfattet miljøbrosjyre – Visste du dette om betong og miljø?

Formålet er å gi en saklig og kortfattet beskrivelse av de ulike områdene hvor betong kan påvirke miljøet.

Byggebransjen har gjennom de siste årene blitt veldig fokusert på utslipp av klimagasser. Det vel så viktig å utforme smarte konstruksjoner som kan ha lang levetid uten omfattende vedlikehold.

Brosjyren kan lastes ned her.