Interessen for faget murkonstruksjoner har økt jevnt de siste årene og faget har nå mellom 30 og 50 studenter årlig.

Fra Professor II til FOU-prosjekt

Professor Kalle Høiseth og Professor Tore Kvande er engasjert av murbransjen for å tilrettelegge og gjennomføre undervisning i murkonstruksjoner.  Dette har vært en stor suksess og interessen for faget har vært økende de siste årene.

Etter å ha startet engasjementet som Professor II stillinger ved NTNU for flere år siden, er arbeidet nå et FoU prosjekt ved Fakultet for Ingeniørvitenskap ved NTNU. Dette prosjektet er finansiert av bedriftene i murbransjen gjennom et samarbeid med Byggutengrenser.

De to professorene har ansvar for undervisningen, oppdatering av pensum i henhold til regelverk og anvisninger. Dette pensumet er nå på god vei til å bli omfattende lærebok i faget murkonstruksjoner. De jobber også med formidling av murverksorientert FoU via nasjonale og internasjonale publikasjoner og via deltakelse i konferanser.

Arbeidet inkluderer også norsk innvirkning i CEN når det gjelder Eurocode 6 – «Prosjektering av murkonstruksjoner». I tillegg til tidligere Fou bidrag under murdagene, arbeides det med en SFI (Senter for Forskningsdrevet Innovasjon) søknad til Forskningsrådet innen Konseptuell konstruksjonsdesign. Denne søknaden utformes i samarbeid med Fakultet for Arkitektur og Design ved NTNU.

Nye krefter

To nye og motiverte medarbeidere for murfaget  ble rekruttert i 2016. Jorun-Marie Hisdal  er PhD-student finansiert av NTNU og Murmester Fredrik Slapø er Masterstudent og snart SINTEF ansatt. Disse sterkt engasjerte medarbeiderne styrker murfag-arbeidet ved NTNU betraktelig.

Samarbeidet mellom NTNU og murbransjen har en lang historie og startet opp allerede i 1998.  Dette motiverer for å holde kunnskapen, regelverket og utviklingen i hevd. Med de dedikerte menneskene som holder tak i dette i dag, ligger alt til rette for en videre positiv utvikling.

Les mer om studiet her.