Haughuset på Senstad er en av fire finalister som kan vinne Betongtavlen 2017

Senstad er et lite gårdsbruk fra slutten av 1800-tallet på Kapp, Østre Toten. Bygningen i betong er oppført som en kårbolig på gården. Ved bygging av den nye boligen har det vært et mål å bevare den historiske situasjonen med våningshus og låve. Arkitekten har valgt et betonghvelv som konstruksjon og trukket gårdens hage over denne.

Den nye boligen er integrert i terrenget og kommenterer det omkringliggende åkerlandskapet. Valget av betong som byggemateriale gir en logisk trykk-konstruksjon, en eksponert bærekonstruksjon, energimagasinering og et bærekraftig CO2-regnskap. Det ellipseformede betonghvelvet har et fritt spenn på 11m med innvendig høyde 3,4m

Man skjønner fort hva huset er laget av. Gulvet er i betong, taket som også blir til vegg er i betong, resten er glass. Det viser en enkel materialbruk men atmosfæren er likevel lun og vennlig. Buen er støpt mot bordforskaling som skaper et ekte og naturlig uttrykk i de eksponerte betongoverflatene. Ingenting er tilslørt, betongen er som den er.

Planløsningen i huset er åpen og enkel og sonene glir over i hverandre. De kan stenge av sonen mellom entré og sovesone med en skyvedør og glassveggene åpner opp boligen til landskapet, tunet og de andre gårdsbygningene.

Det er et enkelt møblert hus og den støpte nedsenkede sittegropen i stuen gjør sofaen overflødig. Hyllene som svinger seg under betongbuen rommer blant annet eierens omfattende samling av musikk-CDer..

Huset har to bueformede fasader av glass mot vest og øst men ingen egentlige yttervegger mot nord og sør. Her er terrenget ført over huset slik at det går i ett med omgivelsene. Dette gjør at det er et hus som skiller seg ut uten å stikke seg ut. Husene her ved Mjøsas vestre bredder er ellers kjennetegnet med sine rette vegger og spisse saltak.

Huset er på rundt hundre kvadratmeter og inneholder en kjerne kledd i finer. Oppholdsrom på den ene siden og soverommet på den andre. Midt inne i kjernen ligger et baderom med bølgende linjer som gjenspeiler landskapet utenfor. Det er få rette linjer i huset og dette har også en logisk årsak. Taket i bygningen er en ren trykk-konstruksjon, nesten som er bro. Den ønsker derfor ikke hjelp av støttende elementer.

Kårboligen er prosjektert og bygget som et nullutslippshus der jordvarme forsyner begge bygningene med en varmepumpe. Det vil bli montert et solcelleanlegg etter erfaringer med hvor mye energi huset viser seg å kreve.

  • Tiltakshaver: Ane Senstad Guldahl
  • Arkitekt: Tandberg arkitekter
  • Ingeniør konstruksjon: Høyer Finseth
  • Betongentreprenør: Sjur Eriksen / Knut Lund
  • Betongleverandør: Unicon

Betongtavlen er en utmerkelse som gis byggverk i Norge, på fastlandet, i kystfarvann eller på kontinentalsokkelen, hvor betong er anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte.

Betongtavlen ble instituert etter initiativ fra sivilingeniør Sven Thaulow, som var en drivende kraft i opplysningsarbeidet om betong som materiale, og levende opptatt av at det ble anvendt på best mulig måte. Prisen utdeles av Norsk Betongforening (NB) i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL) og tildeles etter innstilling av en komité bestående av to medlemmer oppnevnt av NAL og tre oppnevnt av NB. Prisen ble delt ut første gang i 1961.

Jury i 2017:

  • Juryformann – Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser (NB oppnevnt) (kontaktperson, tlf nr: 911 79 109 )
  • Jonny Hermansen, Skanska Norge AS (NB oppnevnt)
  • Solveig Sandnes, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (NB oppnevnt)
  • Vidar Knutsen, Element Arkitekter AS (NAL oppnevnt)
  • Inger Anne Landsem, Per Knudsen Arkitektkontor AS (NAL oppnevnt)

Les mer om Betongtavlen og tidligere vinnere her.

Foto: Niklas Hart