Studentene i 1. år ved Arkitekt og designhøgskolen i Oslo (AHO) er inne i en periode der de lærer seg innovativt betongdesign.

De 60 studentene har vært gjennom en periode på flere uker der de har hatt grunnleggende opplæring om materialet betong, designet 20 ulike oppgaver som de har forskalet selv, støpt ute hos betongbedriftene og resultatene skal de vise oss i byggehallen på AHO fra utstillingsåpning 6.november. Vi i Byggutengrenser er svært fornøyd med samarbeidet med AHO som hvert eneste år flytter grensene nærmere fullskalabygging med betong.

I forkant av utdeling av årets Betongtavle 7. november 2017, vil alle interesserte bli tatt imot for en omvisning på AHO fra kl 1530. Du kan melde deg på her.

Oppgaven

«20 koblinger» skal løses i 1:1. Det vil si at de romlige løsningene de kommer fram til skal bygges i full skala i byggehallen på AHO. Arbeidet vil gi arkitektstudentene erfaring med konstruksjon gjennom to materialer; betong og tre.

Byggeperioden er 3-delt, hvor første del er bygging av forskalinger i verkstedet. Andre del av byggeperioden skal foregå ute hos betongbedrifter hvor de jobber med å støpe i betong. Siste del av byggeperioden vil foregå i byggehallen på AHO, hvor studentene skal bygge videre på betongarbeidene med en konstruksjon i tre hvor de skal benytte forskalingsmaterialet som de har støpt i. Forut for byggingen har studentene utvikle prosjektene ved hjelp av modeller i skala 1:20 og 1:5, samt tegninger. Arbeidet foregår i grupper på tre personer, og hele perioden varer i 8 uker.

I 20 koblinger skal studentene lære de grunnleggende aspektene ved arkitekturprosjektering ved å gjennomføre et prosjektforløp fra idé til konkretisering.

Program

Avhengig av kultur, sted og tidsepoker har arkitekturen spilt ulike roller og blitt utformet på ulikt vis. Samtidig fyller arkitekturen noen universelle, grunnleggende funksjoner i menneskenes liv, uavhengig av kontekst. En bygning – eller et rom – beskytter oss mot ytre faktorer, og legger til rette for at vi har et sted hvor aktiviteter kan utføres, alene eller sammen med andre. I denne oppgaven skal studentene arbeide med rom som beskytter mot ulike værfenomener og som legger til rette for at en bestemt handling kan foregå der.

De får utdelt et program spesifikt til deres tomt. Programmet er definert av en handling og funksjon knyttet til beskyttelse for vær:

Et rom for et stevnemøte, beskyttet mot flom Et rom for en dialog, i le for vinden. Et rom for en leser, i ly for regnet Et rom for to barn som leker, skjermet fra sola. Et rom for en skulptør, som samler snøen Et rom for en samler, beskyttet mot flom. Et rom for perkusjonister, i le for vinden. Et rom for en yogi, i ly for snøen. Et rom for et skyggeteater, skjermet for sola. Et rom for en bader, som samler regnet.

Med bakgrunn i dette programmet skal hver gruppe utvikle sitt prosjekt. Vektbegrensning pr betongkonstruksjon er fra 300 kg til 800 kg avhengig av hvordan dette kan håndteres hos betongbedriften. Størrelsesbegrensninger at det skal kunne lastes på en pall på 1200 mm x 800 mm