Løren stasjon er en ny, underjordisk stasjon på T-banestrekningen fra Grorudbanen mellom Hasle og Økern til Ringbanen ved Sinsen i Oslo. Løren stasjon har én adkomst i øst og én i vest der betong er det dominerende materialet.

Det forventes at rundt 6000 passasjerer vil benytte stasjonen hver dag og dette gjør at den vil bli en av de 10 mest trafikkerte T-banestasjonene i Oslo. Løren stasjon er på 6200 m2 og ligger 27 meter under bakken. Tilkomsten sikres med mange rulletrapper, trapper og heiser som bringer passasjerene direkte til den nyetablerte bydelen med boliger og yrkesbygg. Prosjektet inkluderer også en gangbro som forbinder to bygg som er delt av jernbanelinjen til Alna.

Toghallen

Toghallen er 120 meter lang, har midtplattform og et buet hvelv av betong, sprøytebetong på utsprengt fjellprofil. Den nedre del av sideveggene i hallen er kledd med syrefaste stålplater i samme utførelse som i rulletrappene. Gulvet er i lys grå granitt og betonghvelvet er malt i en blå farge som en del av den kunstneriske utsmykning.

I den vestre delen av toghallen er det et betongbygg med heisforbindelse opp til vestadkomsten. Det er også rømningstrapper, som normalt er lukket for publikum. På den østlige gavlen av betongbygget er det en kunstnerisk utsmykning i frescoteknikk av Sverre Wyller. Utsmykningen har en dominerende og viktig plassering i toghallen. Det har vært en viktig del av det arkitektoniske konseptet å spille på lag med det omfattende tekniske anlegget, snarere enn å forsøke skjule det. Dette gir stasjonen et robust og industrielt preg.

Vestibyle øst

Vestibylen ligger mellom gavlene på to boligblokker. Over vestibylerommet spenner fagverksdragere, 18 meter spenn og høyde 2,5 meter. Fagverksdrageren følger strukturen i underliggende funksjoner. Ved vekselvis å legge taket på undergurt og overgurt gir dette et særpreget tak som også gir muligheter for å slippe dagslys inn gjennom vindusbånd i diagonalene i fagverket. Konstruksjonen gir et søylefritt rom som er en stor fordel for publikumsbevegelsene.

Fra vestibyle øst til toghallen

Hovedadkomsten er med rulletrapper, men det er også heis. Rulletrappene er delt i tre løp med reposer i mellom. Når man ankommer vestibylen fra inngangene i nord og syd har man straks en god oversikt over betjenende funksjoner og bevegelsene man må foreta seg for å nå togene nede i toghallen. Veggene i vestibylen er i lys betong og gulvene i lys grå granitt. Utvendig på hjørnet mot syd-øst er det en kunstnerisk utsmykning av Camille Norment. Utsmykningen er utformet som del av en tromme, forsenket i betongveggen og fastholdt av et flerarmet vesen.

Betongen

Det er komplekse betongkonstruksjoner som er benyttet for å bygge stasjonen. De mange nivåene, flere tilkomsttunneler og flere rømningsveier er i helhet bygget med betong. Det ble valgt en kombinasjon av plasstøpt betong, prefabrikkerte betongelementer, plattendekker med betongpåstøp og prefabrikkerte skallvegger med høyde på opptil 7,5 meter pr element. De prefabrikkerte betongtrappene utgjør trappeløp på tilsammen 27 etasjer i de mange delene av stasjonen.

Stasjonen er et eksempel på hvordan betong utnyttes i industriell bygging for å etablere et trygt kommunikasjonssenter som også presenterer estetisk flotte detaljer for publikum. Både med kunstnerisk utforming og effektive publikumsarealer framstår materialvalget enkelt og ekte og betongen er utført med godt håndverk.

  • Tiltakshaver: Sporveien AS
  • Arkitekter: Arne Henriksen Arkitekter AS og MDH arkitekter SA
  • Rådgivende Ingeniør: Dr.ing. Aas-Jakobsen AS
  • Entreprenør: HENT AS, underentreprenør for plasstøpt betong: Pol Betong AS
  • Betongleverandører: Unicon AS, Skedsmo Betong AS og NorBetong AS
  • Leverandør av prefabrikkert betong: Con-Form AS

 

Kilde: mur+betong 3-2016

Foto: Jiri Havran

Les mer om betongtavlen her