Holmestrand stasjon en ny og spektakulær togstasjon 150 meter inne i Holmestrandfjellet. Den er i helhet bygget i, og med betong og utført med flott håndverk.

Det er lagt vekt på å skape en arkitektonisk, konstruksjonsmessig og materialmessig sammenheng mellom tunneler og stasjonshallen, for at de besøkende skal oppfatte at portalinnganger og plattformer er knyttet sammen.
Portalbyggene er utformet i plasstøpt lys betong med en geometri som er mer tilpasset fjellet enn til en bygning.

Vokser ut av fjellet

Portalene skal gi inntrykk av å ha vokst ut av fjellet, og de innleder turen til toget igjennom de buede atkomsttunnelene hvor den lyse betongen er et gjennomgående materiale.
Det er lagt stor vekt på at publikum skal oppleve stasjonen som lys og luftig. Alle synlige overflater er utført med lys betong. Det er brukt lyse farger på vegger og tak, og rampene i atkomsttunnelene er skrå og s-formede.
Dette gir de reisende en god oversikt og en positiv opplevelse.
Stasjonen har tre innganger. Hovedinngangen ligger i det gamle stasjonsområdet, her er det også kollektivterminal med buss- og taxistopp. Søndre inngang ligger nærmere sentrum.
Den tredje inngangen ligger på toppen av fjellet og blir betjent med egen heis til stasjonen. Nærmere 90% av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet og på mindre enn et minutts tur i fjellheisen, er de midt i Holmestrand sentrum uten bruk av bil. Denne heisen er et effektivt miljøtiltak som flytter tjenestetilbudet i sentrum nærmere der folk bor.

Del av nytt dobbeltspor

Stasjonen er en del av det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke på Vestfoldbanen og åpnet i november 2016. Det nye dobbeltsporet er drøye 14 km langt og inkluderer en 12,3 km lang tunnel (Holmestrandporten).
Det har vært jobbet mye med utformingen av den nye stasjonen for blant annet å tåle de sterke trykk- og sugkreftene som kan forventes når to tog møtes i 250 km/t inne på stasjonsområdet.
Hele fjellhallen er 860 meter lang med en gradvis nedskalering fra 190m2 til 130m2 tverrsnitt i hver ende for å ta av for lufttrykket fra tog som passerer i høy hastighet. Det er også bygd en trykkavlastningstunnel som bidrar til å redusere ubehagelig trykk eller sug.

Kunst

Like foran stasjonsinngangen er det kunst inspirert av fjellet selv, en skulpturinstallasjon som man både kan sitte og ligge på. I forbindelse med sprengningen av tunellen og fjellhallen er det blitt funnet vakre krystallinske mineraler, og bergartene porfyr og basalt. Den svenske kunstneren Frida Tebus har tatt utgangspunkt i lokale mineraler og bergarter. Skulpturinstallasjonen som hun har kalt “Mineral Collection” inneholder seks skulpturer i forskjellige materialer som skal forestille mineraler og bergarter som er funnet i fjellet.

Arbeidene med Holmestrand stasjon har vært utfordrende spesielt med hensyn til beregninger og vurderinger av trykkstøt, vindhastigheter, akustikk og brann. Siden dette er å anse som et pionerprosjekt har det ikke vært mulig å hente erfaringsgrunnlag direkte fra andre referanseprosjekter. Det er sannsynlig at deler av de vurderinger, beregninger og modelleringer som er gjort i dette prosjektet vil danne grunnlag for tilsvarende prosjekter senere.

Fakta om Holmestrand stasjon

  • Byggherre: Bane NOR SF
  • Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects
  • Prosjekterende rådgiver: Rambøll Norge AS
  • Entreprenør: Skanska Norge AS
  • Betongleverandør: NorBetong AS

Les mer om betongtavlen her

Foto: Jan Eldegard Hjelle