Dette er første gang hele begrepet «miljøprosjektering» er tema for et kurs. På kurset Miljøvennlige betongkonstruksjoner vil man ta for seg det totale miljøavtrykket til et bygg – fra planlegging til prosjektering og inn i bygge- og driftsfasen.

«Suboptimalisering» er et ord Jan Eldegard Hjelle er opptatt av. Eller rettere sagt, han er opptatt av å fjerne det fra arbeidet med betongkonstruksjoner.

– Det råder en del «hellige sannheter» om hvilke materialer som er mest miljøvennlige, men til nå har vi tenkt de enkelte materialene hver for seg og ikke hvordan de brukes sammen, forklarer han.

Hjelle er daglig leder i Byggutengrenser. Bransjeorganet har som mål for 2017 å «fremme løsninger som viser hvordan mur og betong kan brukes for å oppnå god arkitektur med miljøvennlige, lønnsomme og robuste bygg og anlegg».

For kanskje er betongkonstruksjoner som miljøvennlig produkt bedre enn sitt rykte? Kurset «Miljøvennlige betongkonstruksjoner» som avholdes i Trondheim 9.-10. januar under Kursdagene 2018, har det helhetlige miljøperspektivet på parolen.

Frem til nå har det meste rundt bærekraft enten dreid seg om å få ned energiforbruket i byggene, redusere klimagassutslipp fra enkeltmaterialer, eller begrense andre typer utslipp. Det er slike ensidige og spissete parametere som fører til suboptimalisering, mener Hjelle.

– Oppmerksomheten må ikke bare være på hvordan lage de mest miljøvennlige materialene, men også hvordan godt design kan bruke minst mulig materialer. Vi må knytte sammen ingeniørene, de som driver miljøkartlegging, de som regner på økonomi og de som skal utføre selve arbeidet.

Det har ikke bare skortet på kursing med et overordnet miljøfokus. Verktøy som muliggjør slik arbeid og tenkning har også vært mangelvare.

En ny norsk standarduttalelse som nå er på høring vil definere hvordan man skal beregne klimagassutslipp for bygg i et helhetsperspektiv. Dette vil legge grunnlaget for utvikling av bedre beregnings-, analyse- og dimensjoneringsverktøy, sier Hjelle.

Les mer om kurset som arrangeres av Norsk Betongforening  9.-10. januar på Clarion Hotel & Congress i Trondheim i forbindelse med Kursdagene 2018 her.

Les mer om miljø og bærekraft her.