Det er økende interesse for prosjektering av murkonstruksjoner og rehabilitering av gamle teglbygg. Murbransjen og Byggutengrenser tilbyr derfor kurs for rådgivende ingeniører i murverkskonstruksjoner.

Norsk murforum og Byggutengrenser arrangerte 21. november dagsseminar for rådgivende ingeniører i murverkskonstruksjoner med 23 deltakere. Kurset fikk som tidligere mye positiv respons, både fra de som har deltatt tidligere, og de som deltok for første gang. Det er stor interesse for å delta videre.

Målsettingen er å øke rådgivernes kompetanse innen prosjektering av murverk. Dette er det syvende kurset i rekken i en kursserie som har betegnelsen RIMUR – en forkortelse for kurs for Rådgivende Ingeniører innen MURteknikk.

Dette kurset omhandler hovedsakelig teglforblendinger og rehabilitering av gammelt murverk.

Dyktige foredragsholdere

Blant foredragsholderne fant vi noen av de skarpeste hjernene i landet når det gjelder murverkskonstruksjoner: Sivilingeniørene Finn Madsø og Jan Wergeland, som sammen med Siv. ing Erik Aamodt fra Seim & Hultgren og siv. ing Katrin Lo Nateid fra Rambøll tar for seg murverksprosjekteringen i konkrete byggprosjekter.

Ellers tok murmesterne John Rusvik-Johansen og Knut Johannesen for seg problemstillinger rundt rehabilitering av gamle teglbygninger der bl.a. rehabilitering av en gammel murgård blir brukt som eksempel.

RIMUR-kursene, som startet i 2013, har gjennom sin kursserie tatt for seg de forskjellige aspektene av murverksprosjektering, der siv. ing Finn Madsø har bidratt med sin spisskompetanse godt støttet av gjesteforelesere fra resten av bransjen. Murkompetansen fra NTNU og SINTEF er også utnyttet i RIMURkursene.

Les mer om utdanning av ingeniører her.

Les mer om RIMUR-samlingene her.