Mur og betong passer på alt og alle du er glad i – mur og betong brenner ikke

Vi er inne i årets mørkeste måned og julen står for døren. Vi tenner levende lys og fyrer opp i peisen for å ha det hyggelig – et typisk norsk uttrykk. Men det er også en måned der antall branner er høye. Branner forårsaker store økonomiske tap for samfunnet men ikke minst tap av mye som vi setter stor pris på og har mange gode minner om, gjerne fra flere generasjoner. Det mest tragiske er tap av menneskeliv i det som skal være en hyggelig juletid. Selv om antallet personer som omkommer i brann er synkende, er det likevel tragisk for de familiene som blir rammet.

Det å redde liv er selvfølgelig det viktigste når det brenner. Byggereglene stiller funksjonskrav rundt rømning som alle byggeprodukter må møte. Selv om disse kravene er oppfylt kan konsekvensene bli store om brannen sprer seg og utvikles til en storbrann med brennbare byggematerialer, eller bygget ikke tåler belastningen under slukking.

Dette er også et spørsmål om sikkerhet for redningstjenesten, og de brannfolkene som skal redde liv og slokke. Vi bygger tettere og høyere og dette gjør at enda flere mennesker risikerer å bli påvirket under en brann, samtidig som det stilles høyere krav til redningstjenesten.

Mur og betong brenner ikke

Mur og betong brenner ikke og bidrar ikke til brannforløpet, økt temperatur eller økt brannbelastning. Dette byggematerialet avgir heller ingen røyk eller gass og er en effektiv stopper av brannutviklingen. Det trenger heller ingen brannbeskyttelse med stoffer som kan medføre andre miljøproblemer.

Å kommer raskt i gang igjen etter en brann er ofte helt avgjørende for en virksomhet for å kunne overleve. Betongens brannmotstand gjør at det meste av konstruksjonen forblir uskadd selv etter voldsomme branner. Reparasjoner og renovering kan da begrenses til et minimum og virksomheten kan raskt ta opp igjen arbeidet. Brannsikring med mur- og betongkonstruksjoner reduserer de økonomiske tapene etter brann, ikke minst som følge av at de tåler de vannmengder som blir benyttet.

Det å komme raskt i gang igjen etter brann er også svært viktig for samfunnsbygg som skoler og barnehager.

Mur- og betongbygg gir god brannsikkerhet og beskytter mennesker, eiendommer og miljøet. Det sier seg selv at ved å hindre brann i å spre seg så øker sikkerheten for den enkelte og samfunnet. Materialet er brannsikkert og holdbart i hele levetiden og bidrar til å redusere samfunnsmessige tap i både by og bygd.