Vi registrerer at noen politikere synes noe om hvilke enkeltmaterialer som skal benyttes i regjeringskvartalet. I denne forbindelsen minner vi om at norsk byggenæring er ledende på å ta i bruk moderne betong, og de siste årene er det utviklet nye typer betong som er banebrytende på sine områder.

Byggebransjen følger en strategi for å gjøre nullutslippsbetong tilgjengelig i hele landet og det er naturlig at det nye regjeringskvartalet tar i bruk denne teknologien først. Ved å åpne opp for denne nye betongen vil myndighetene også åpne mulighetene for å utvikle ny norsk eksportindustri basert vår spisskompetanse. Lavkarbonbetong og lavenergibetong er eksempler på løsninger som vi forutsetter blir tatt med inn i alle offentlige byggeprosjekter.

Regjeringskvartalet skal bygges med mange ulike forutsetninger. Det skal for eksempel være solid, sikkert og miljøvennlig. I denne forbindelse er det viktig å være klar over at det er feil å si at ett materiale er mer klimavennlig enn et annet. Hvordan klimaavtrykket til regjeringskvartalet blir avhenger av hvordan det blir blir konstruert og prosjektert – og da kan man ikke velge materialer på forhånd.

En stor del av nasjonalformuen ligger idag støpt som betongbygg og infrastruktur i betong, og de nye betongtypene som nå utvikles vil bidra til enda større bærekraftig verdiskapning. Det er viktig for politikere og andre å forstå viktigheten av å utnytte denne muligheten for å skape nye og internasjonalt konkurransedyktige arbeidsplasser. Bedriftene i betongbransjen er idag lønnsomme og konkurransedyktige men trenger politikere som er villige til å videreutvikle også denne viktige delen av det lokale næringslivet.

Kortreist betong

Betong er et svært kortreist byggemateriale, det vil også gjelde regjeringskvartalet. Betongnæringen er nettopp en lokal næring, og du finner betongprodusenter spredt over hele landet – alle viktige bidragsytere til lokal verdiskapning. Betong til regjeringskvartalet vil ha ned mot 5 km avstand fra fabrikk, og delmaterialene vil være fra det sentrale Østlandet. Ikke mange materialer kan vise til slik nærhet til markedet.

Høy sikkerhet

Betong står for høy sikkerhet. Med tanke på historien bak regjeringskvartalet bør man også ha de ansatte som skal jobbe og ferdes i regjeringskvartalet i tankene. Det er ingen tvil om at betong løste oppgaven ”outstanding” da bomben gikk av i 2011. Ved å gi arkitektene mulighetene til å benytte spennende men sikre betongløsninger, vil regjeringskvartalet kunne bli et utstillingsvindu for både bærekraft, sikkerhet og god norsk arkitektur. Dette er etterspurte verdier i internasjonal by- og samfunnsutvikling.

Det er godt å høre at kommunal- og moderniseringsminister Sanner sier at beslutninger må være kunnskapsbasert. Politikere må gjerne være ambisiøse med sine klimamål, men la byggenæringen komme med løsningene. Da blir også resultatet best.

Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser

Illustrasjoner: Team Urbis/Statsbygg