Forsvarsbygg har gjort eksplosjonstester av lavkarbonbetong og massivtre. Bakgrunnen for dette er ønske fra Statsbygg om mer kunnskap om miljøvennlige materialer.

Testene viser at lavkarbonbetong er like sterkt og beskyttende som ordinær betong, mens massivtre har lav kapasitet mot kontaktladninger og beskytning.

– Jeg er ikke overrasket over at lavkarbonbetong viser seg å være like bra som ordinær betong. Larkarbonbetong produseres med samme funksjonskrav som annen betong, så når kunden skal ha en viss styrke eller fasthet så er det retningsgivende – uavhengig av karbonavtrykk. Men, det er selvsagt bra at Forsvarsbygg vil ha praktiske tester som bekrefter dette, sier Vetle Houg, daglig leder i Byggutengrenser.

Med nytt regjeringskvartal som kommende storprosjekt er det naturlig at sikkerhet mot terror er et viktig element.

– Valg av materialer til regjeringskvartalet må gjøres på bakgrunn av funksjonskrav og miljømål, ikke som følge av enkelte politikeres preferanser, sier Vetle Houg.

Rapporten kan leses her