Stortinget skal i løpet av våren behandle et forslag fra opposisjonen om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet. Bør egentlig politikere gjøre et slikt materialvalg?

Forslaget bygger i hovedsak på argumenter om at tre er mer miljøvennlig enn stål og betong, at det er behov for å utvikle ny teknologi og nye produkter, samt å føre videre god norsk byggeskikk.

Et av de mest klima- og energiambisiøse byggene som nå er under bygging, er Powerhouse Brattøra i Trondheim. Det vil bli landets første energipositive kontorbygg, og overskuddsenergien vil i løpet av driftsfasen dekke inn energien som har gått med til produksjon av byggevarer, transport, oppføring, drift og avhending.  Og de bruker betong i byggets kjernekonstruksjon og som etasjedekker. Det samme har vi sett med prosjekter i regi av Futurebuilt, eller de mange bygg som er sertifisert i Breeam-Nor.

Bruk materalene smart

Fordi: Hvor bra et bygg blir med tanke på miljø, energi og klima handler først og fremst om smart prosjektering og best mulig bruk av materialene. Når utbygger, arkitekt og entreprenør utfordrer leverandører finner man også de smarte løsningene.

Om du derimot starter med å velge ett materiale framfor andre oppnår du det motsatte.

Lavt utslipp med norsk betong

Betong produsert i Norge har lavere klimaavtrykk enn de fleste andre land. Gjennom mange år har bransjen blitt utfordret og stadig levert. Det er bra at byggherrer, offentlige eller private, setter strenge miljøkrav til det de skal bygge. Men dette må gjøres nøytralt med hensyn til materialer. Da kan materialleverandører konkurrere om å levere de beste løsningene.

De samme partiene som fremmer forslaget om økt bruk av tre, har også gitt klare signaler om at Staten må gjennomføre satsingen på karbonfangst- og lagring. Norcems karbonfangstprosjekt er ett av tre fangstprosjekter som vurderes. Karbonfangst på sementfabrikken til Norcem vil kunne gi karbonnøytral betong i Norge. Da henger det ikke på greip at politikerne samtidig skal hindre bruken av betong.

Sikkerhet må veie tungt

Til sist er det en viktig ting man ikke kommer bort fra. Grunnen til at vi nå har nytt regjeringskvartal på gang er at en bombe gikk av i 2011. Høyblokka var målet for bomben, og at den var bygget i betong reddet også mange liv. Forsvarsbygg har testet tre mot betong og levner ingen tvil: For å beskytte seg mot kuler eller eksplosiver duger kun betong.

Det nye regjeringskvartalet blir arbeidsplass for mange. De skal jobbe og virke i inspirerende, flotte og trygge bygg. Vi må stole på at Statsbygg, arkitekter og prosjekterende ingeniører i samarbeid med materialleverandører finner fram til de beste løsningene, uten politiske føringer på materialvalg. Det vil være et eksempel på god, norsk byggeskikk.