Selvsagt ikke. Nesten alle bygg i dette landet bruker både betong, tre – og andre materialer, og det er kombinasjonen av materialer som gir de beste byggene. Personlig synes jeg også betongen blir enda flottere når den får spille på lag med andre materialer.

Når vi nå likevel har fått en mer tilspisset debatt om byggematerialer så har det en enkel årsak: I større grad enn før blir materialvalg politisert. Dette ved at politikere gjerne fremmer ett materiale framfor andre enten i enkeltprosjekter eller som en generell politikk. Og i en politisk diskusjon forsvinner ofte nyansene og frontene skjerpes.

Vi i betongbransjen må selvsagt tåle at også politikere mener noe om materialbruk. Ja, bransjen bør være glad for å få oppmerksomhet, som Statsbyggs leder Harald Nicolaysen sa det i sin innledning på materialkonferansen om nytt regjeringskvartal. Men vi skulle likevel sett at fakta og dokumentasjon vektlegges når politikk skal utformes.

Betongbransjen har i mange år vært dyktige på dokumentasjon, blant annet fordi vi har blitt utfordret av andre materialer. Produktene testes, beskrives og dokumenteres på grundig vis. Forbedringer gjøres skritt for skritt, og miljødeklarasjonene fornyes med nye og bedre verdier. Men vi har nok ikke klart å skape den store entusiasmen rundt våre produkter ellers i samfunnet. Bransjen har kanskje i for stor grad fokusert på å sloss om kontrakter og bistå entreprenører når de skal gjøre jobben med bygget – og glemt at noen andre først har valgt løsning.

Her har vi en jobb å gjøre, og Byggutengrenser skal bidra.

Vi vet at betongbygg fint kan bygges med et lavere karbonavtrykk enn andre løsninger. Vi vet at våre produkter er så fleksible at de kan tilpasses nesten alle bruksområder, og at betongen kan utnyttes til å redusere energibruken til et minimum. Vi vet at materialet er så solid og bestandig at 100 års levetid er uproblematisk. Vi må bare bli flinkere til å fortelle det.