– Å gi studentene mulighet til å få praktisk erfaring med betong og mur, gjør at de i enda større grad for øynene opp for hvordan man best kan bruke materialene. Dessuten er dette et bra supplement til skolebenken, sier Vetle Houg, daglig leder i Byggutengrenser.

Byggutengrenser har i mange år organisert utplassering av arkitektstudenter ved både Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO) og masterprogrammet i arkitektur ved NTNU i Trondheim. Oppgavene studentene har jobbet med har variert stort, men det har hele tiden vært vektlagt oppgaver som gir mye kreativitet. Det vitner alle de spenstige konstruksjonene om!

Gode tilbakemeldinger

– Vi får hyggelige tilbakemeldinger fra bedriftene som tar i mot studenter. Det er både inspirerende og utfordrende når en gruppe studenter skal bygge former og finne løsninger på sine oppgaver. Få av studentene har praktisk erfaring med betong, så lærekurven er bratt. Vi er veldig takknemlige for at bedriftene stiller opp og slipper til studentene på denne måten.

Felles for opplegget både i Trondheim og Oslo er at det først er en seminardag med teoretisk gjennomgang av materialene. Deretter jobber studentene med oppgavene på skolen og går i gang med å bygge former. Under selve utplasseringen ferdigstilles formene og så er det tid for støping.

– I Oslo har vi førsteårsstudenter, mens det i Trondheim er studentene på tredje året. Det betyr selvsagt litt ulik tilnærming til både oppgave og materialer, sier Vetle Houg.

Disse bedriftene er med på utplassering av arkitektstudenter i 2018:

AHO (Oslo):
Contiga
Loe Betongelementer
NorBetong
Opplandske Betongindustri
Spenncon
Unicon
Weber

NTNU (Trondheim)
BMC
Contiga
Overhalla Betong
Unicon
Weber
Wienerberger

Les mer under tema: Utdanning