Med belegningsstein får man solide og flotte utearealer. En stadig økende del av det som legges er også permeable, det vil si at regnvann trenger gjennom dekket og ned i grunnen. Det reduserer problem med overvann og oversvømmelser.

For legging av store arealer med belegningsstein så er det egne entreprenører som gjør dette maskinelt. Utleggeren har en løftearm som løfter ett lag med stein om gangen. På den måten kan flere hundre kvadratmeter legges om dagen. Det er egne typer stein som benyttes til maskinell utlegging, de legges ikke i mønster, og de har gjerne knaster for bedre sammenbinding med nabostein.

I sommer åpnet MacDonalds ny restaurant i Svinesundsparken. Utenfor er området tilrettelagt med permeabelt dekke. Asak Miljøstein har levert steinen, og Lintho Steinmiljø sto for utleggingen. De har også lagt belegningsstein på øvrige områder av næringsparken som inkluderer Svinesund Transportsenter og en bensinstasjon, totalt 27.000 kvadratmeter.

– Vi ser at stadig flere ønsker permeable dekker, og nå er omtrent halvparten av det vi legger slike dekker. Det stilles økende krav til håndtering av overvann, og det er ofte begrensninger på hva som tillates sluppet til avløpsnettet. Da er det gunstig å få vannet ned i grunnen som man gjør med et permeabelt dekke, sier Stina Lintho, daglig leder i Lintho Steinmiljø.

– Det er viktig at de som prosjekterer tenker på vannhåndtering helt fra starten av. For eksempel vil samspill med nedsenkede bed og beplantning ses på i helhet.

Lintho Steinmiljø har i mange år vært alene på markedet med maskinell utlegging av belegningsstein, og siden oppstarten i 1991 har de lagt over 3 millioner kvadratmeter!

Dekker av belegningsstein har lang levetid, og hvis det må gjøres endringer kan de lett legges på nytt. Belegningsstein er også velegnet på industriarealer og tungt belastede områder da de tåler tunge kjøretøy og har høy slitestyrke.

Lenker: