I Betongstudio får du praktiske råd om hvordan du lykkes med betongoverflater.

I en bakgård på Enerhaugen i Oslo holder Betongstudio til. Det er Benedikte Thallaug Wedseth som driver studioet i samarbeid med Byggutengrenser. Her kan arkitekter, prosjekterende og rådgivende ingeniører, entreprenører og betongleverandører møtes til konkrete diskusjoner rundt betongløsninger. Lokalet er «nøytral grunn» hvor det er løsninger og arbeidsmetode som står i sentrum, og ikke leverandøren.

Benedikte har lang erfaring med betongoverflater, og har vært inne med sine gode råd i mange krevende prosjekter.

Mange-til-mange-samling er et av konseptene til Benedikte. Da sitter man sammen 4-6 personer hvor en er fagperson. Da er det enkelt å diskutere konkrete løsninger og få fram sine spørsmål, og man lærer av hverandre. Så rulleres gruppene og man får en ny fagperson å diskutere med. Det hele skjer i en ledig atmosfære.

Betongstudio er også post på programmet når Byggutengrenser organiserer utplassering av arkitektstudenter fra AHO. Da kommer studentene i mindre grupper og får en praktisk innføring i hva betong er. De får lage små forskalingsmodeller og blander betong som de får testet modellene med. Det hele som en forsmak til det som venter i den senere utplasseringen.

Har du et betongprosjekt du trenger å diskutere løsning på? Da er kanskje Betongstudio stedet du bør innom. Over til studio!

Les mer om Betongstudio her