Arkitektstudenter fra NTNU hadde nylig praksisuke hos mur- og betongbedrifter i Trøndelag. Oppgavene de jobbet med bød på kreative utfordringer som ble løst på tre hektiske dager!

Mur- og betongbransjen har gjennom bransjeforeningen Byggutengrenser i flere år tilrettelagt for utplassering av studenter i lokale bedrifter. Utplasseringen gir studentene bedre mulighet til å bli kjent med bruk av materialene, hvordan de kan utnytte egenskapene i mur og betong, og hvordan få til spennende konstruksjoner og flotte overflater.

– Praksisuken gir bra læring om materialer, forståelse produksjonsprosesser og mulighet til å oppdage på en leken måte hvilket potensial betong og mur har, sier August Smith, førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur og teknologi ved NTNU.

Fokus på overflater

Contiga produserer betongelementer i Stjørdal, og var en av bedriftene som fikk besøk av studenter, og her lagde de en vegg.

– Vi fokuserte på overflaten, hvor vi prøvde oss på ulike uttrykk, teksturer og former. Vi lærte hvordan betongen oppfører seg i produksjonsfasen og hva som er viktig å tenke på når man skal støpe betong, sier Eivind Ramirez, som synes det var lærerikt å være tett på en stor aktør i byggebransjen.

Overhalla Betongbygg lager også betongelementer, og Kristian Aalerud var en av studentene som hadde sin praksis der.

– Vi fikk god veiledning og det var lærerikt å lage betongelementer. Det er nyttig å se potensialet og muligheten som finnes i betong. Det er et fint supplement til undervisningen på NTNU, sier Aalerud.

– Læringskurven er bratt når man får anledning til å jobbe så direkte med materialet. Vi fikk leke oss med farger og tilslag, og støpte to vegger, forteller Ragnhild som var hos ferdigbetongprodusenten Unicon.

– Flinke folk hos Unicon, vi er veldig fornøyd med opplegget! supplerer Ragnhild.

Overraskende muligheter med Leca

En annen gruppe var hos Weber/Leca, og fikk prøve seg på forskjellige typer blokker og murpuss.

– Vi ble overrasket over hvor mange forskjellige uttrykk man faktisk kan skape med lecablokker. Vi lærte veldig mye i løpet av de dagene vi var der. Vi fikk god veiledning, men fikk også gjøre noen feil som vi måtte løse, forteller Marie Skogvold.

Kreative løsninger i tegl

Tegl var en annet produkt som studentene stiftet bekjentskap med. Her var gruppen på mur-laben på NTNU, med kyndig veiledning fra Wienerberger og BMC.

– Som alltid er innsatsen upåklagelig, og studentene kreative og nyskapende – og dyktige håndverkere! Tre svært ulike konstruksjoner ble murt, og det var lagt inn ulike tekniske utfordringer, forteller Tove Narvestad i Wienerberger.

Nesten alle betongkonstruksjoner bruker armering, og en studentgruppe fikk også muligheten til å lære mer om armering med Norsk Stålforbund. I sum fikk studentene masse faglig og praktisk læring. Med tanke på alle positive tilbakemeldinger fra studentene så tar de med seg mye ny kunnskap videre inn i arkitektstudiet.