22. november kåres vinneren av utmerkelsen Betongtavlen. Seks prosjekter kjemper om heder og ære, og spennet er stort både i størrelse og hva som er bygget!

Årets kandidater består av en dam, en bro, et flerbruksanlegg, to rasteplasser og en skatepark. Prosjektene viser med all tydelighet at betong har store anvendelsesmuligheter. Betongtavlen har siden første utdeling i 1961 blitt en ærefull utmerkelse med mange kjente vinnere og bemerkelsesverdige prosjekter opp gjennom årene. Prisen deles ut av Norsk Betongforening og Norske arkitekters landsforbund.

Sarvsfossen dam

Sarvsfossen dam i Bykle i Aust-Agder er en 50 meter høy hvelvdam, og er den største dam av denne typen siden 80-tallet. Dammen har en dobbeltkrum bueform som utnytter betongens konstruktive egenskaper. Dammen magasinerer vann i Otraelven, og gir fornybar kraftproduksjon.

Juryen uttaler: «Det er sjelden at et slikt stort damprosjekt bidrar så positivt i nærmiljøet. Sarvsfossen dam ligger fint i terrenget tett inntil Bykles sentrumsbebyggelse og bidrar ikke bare med ren vannkraft, dammen sikrer også veiforbindelse til den andre siden av dalen via bru på toppen av dammen. Ved å fylle den tidligere utilgjengelige kløften med en ny stille vannvei, vil dammen også tilby nye rekreasjonsområder nord for sentrum»

Hallevannet bru

Nylig åpnet den nye jernbanestrekningen mellom Porsgrunn og Larvik, en etterlengtet utbygging som reduserer reisetiden betraktelig. Strekningen består av flere tunneler og bruer, og Hellevannet bru er en av disse. Brua går over Hallevannet og krysser over Sørlandske Hovedvei.

Juryen uttaler: «Norges lengste jernbanebru bygd i betong etter fritt-frembyggmetoden har vært teknisk krevende å bygge, og ligger flott i terrenget. Den store brua ligger lavt, men spenner langt, og er et viktig bidrag i den nye jernbaneforbindelsen mellom Larvik og Porsgrunn. De som har mulighet bør svinge inn på den gamle E18 og oppleve den spenstige brua og den høye kvaliteten – fra undersiden»

Ureddplassen

Bildene av Ureddplassen spredte seg raskt verden rundt da denne enkle, men spenstige konstruksjonen på Helgelandskysten i Nordland ble åpnet som del av Nasjonale Turistveger. Det buede betongskallet som skjermer rasteplassens viktigste og eneste rom – toalettet – viste nok en gang at turistveiprosjektet er et viktig bidrag for å lokke turister til Norge. I tillegg til dette rommet, inkluderer prosjektet en stor plasstøpt utsiktsterrasse og et spektakulært trappeamfi som fører ned til sjøen.

Juryen uttaler: «Fotoer fra Ureddplassen er kanskje de mest kjente bildene av den beste norske arkitekturen det siste året? Den spennende bølgende formen på toalettbygget i betong gjenspeiler havet utenfor men står også i kontrast til de skarpe fjellene. Noen ser kanskje denne formen også som et deformert tårn på ubåten Uredd som ble senket ute i fjorden?»

Bukkekjerka

Bukkekjerka er en gammel samisk offerplass og en karakteristisk fjellformasjon på Andøya i Nordland. Her er det spor av gamle og nye bosetninger, og storhavet står rett på. Det er anlagt stier både ut i havgapet og opp på fjellet, benker for utsikt og hvile og et toalettbygg hvor man også fra innsiden har utsyn til havet og naturen.

Juryen uttaler: «Bukkekjerka er blant de sist ferdigstilte rasteplassene langs de Nasjonale turistvegene. Plassen har fått en spennende betongarkitektur bygget med godt håndverk i en fantastisk natur og dette gjør et besøk på dette gamle møtestedet til en unik opplevelse. Både turister og fastboende har fått et nytt møtested mellom fjord, fjell og himmel. Betongen fremstår som det naturlige materialvalget på Bukkekjerka.»

Ulstein arena

Ulstein arena ligger sentralt i Ulsteinvik, Møre og Romsdal. Det er et idrettskulturhus med flerbrukshall, klatrehall, badeanlegg og et bibliotek. Ulstein arena er et samlingssted for lokalsamfunnet og er solid utformet med store eksponerte flater i betong, og betong som hovedbæresystem. Til tross for store volumer er anlegget innpasset Ulsteinviks tette bystruktur.

Juryen uttaler: «Alle delene av bygget preges av eksponert betong og god kvalitet i arkitektur og håndverk. Ulstein Arena har utstrakt bruk av slipte betonggulv med svært høy kvalitet, og plasstøpte eksponerte vegger.  Bygget har en enkel og presis detaljering som understreker og tydeliggjør møtet mellom materialene. På denne måten er prosjektet et godt eksempel på hvordan materialer som betong, tre, stål og glass kan kombineres inn i et hverdagsbygg som alle kan trives i»

Tasta skatepark

Det har blitt bygget en rekke skateparker rundt om i landet de senere årene, og skateparken Tasta i Stavanger er størst i Norge og av mange ansett som det beste anlegget. Det er bygget ut i to etapper og omfatter totalt 7000 m². Deler av anlegget er også under tak, noe som gir økt brukstid for en værutsatt aktivitet. Stavanger har et stort og inkluderende skatemiljø som har vist å sette pris på kommunens satsing.

Juryen uttaler: «I tett samarbeid med Stavanger kommune har skatemiljøet skapt en unik park som samler både unge og voksne i uorganisert idrett. Betongparken er designet ut fra brukernes behov, den benytter betong med høy kvalitet og gir utfordringer for brukere på alle ferdighetsnivå. Parken viser hvordan betong på en flott måte kan skape populære møteplasser.»

Prisutdelingen

Utdelingen av Betongtavlen 2018 vil skjer i Felix konferansesenter i Oslo 22. november. Arrangementet er i regi av Norsk Betongforening og Byggutengrenser. Program og påmelding finner du her, eller meld deg på direkte ved hjelp av linken under.

PÅMELDING