Hva er vel mer stemningsskapende nå om vinteren enn å fyre opp i peisovnen og kjenne varmen? Har du også en ovn kledt med stein, mur eller betong så vet du også veldig godt at du får to gode effekter av dette: Den kraftige varmen blir absorbert når du fyrer – og når de siste glørne slukker så avgir materialene varme fortsatt i mange timer.

Dette er termisk varmemagasinering i praksis.

Dette er langt fra noen ny teknologi, snarere tvert om. Men med økt bevissthet rundt energiøkonomisering lager vi også smartere løsninger for å utnytte den termiske varmelagringen.

Vi kan skille mellom passiv og aktiv varmelagring. I en passiv varmelagring vil du for eksempel fange opp varme fra solinnstråling eller fra personer og maskiner i et bygg. Da er det typisk himling, vegger eller gulv som magasinerer varmen – og avgir den på natta når temperaturen synker, når kontoret er tomt eller maskinene slått av. Med styring av ventilasjonsanlegget utnyttes den termiske effekten enda bedre.

I et aktivt anlegg utnytter man en energikilde når denne er tilgjengelig til å varme opp et magasin. I et varmesystem hvor man benytter vannbåren varme kan man ha et varmtvannsmagasin, men man kan også varme opp et termisk magasin av betong. Fordelen med et aktivt system er at større energimengder kan magasineres for en lenger periode.

På ERMCO-kongressen i Oslo før sommeren ble det blant annet vist et eksempel fra Østerrike, hvor himlingene i et betonghus ble tilført ekstra varme ved hjelp av en varmepumpe. Dette kunne gjøres effektivt fordi det var tilgang på tilnærmet gratis kraft fra nærliggende vindkraftverk – men bare i perioder. Når strømmen var billig så pumpet man inn varme i himlingene. Når vinden avtok ga himlingen varme i flere dager. I praksis klarte man å dekke så godt som all energi til oppvarming på denne måte.

Dagens strømforsyning er i endring også i Norge. Vi har fått smarte strømmålere som åpner opp for mulighet til å handle strøm når den er billigst – fra time til time. Solceller er også blitt langt rimeligere, og stadig flere installerer dette på takene.

Det vi bruker mest strøm på er oppvarming, så systemer som kan magasinere varme når energien er billig vil være viktige bidrag for en bedre ressursutnyttelse.

Selv om det å fyre i peisen både gir stemning og varme, så bør vi begrense oss. Vedfyring er en kilde til luftforurensing, særlig i byene. Målet bør være at flest mulig får varmesystemer som er effektive og gir mulighet for å magasinere varme. Og så kan vi ha litt peiskos som en trivselsfaktor. Ha en god og lun jul!